SANTALDIH COLLEGE
Santaldih, Purulia
SANSKRIT HONOURS (Final List No. 1)

Merit List For GENERAL
Rank App No NameCast Ph BoardHS Best Total HS Subject Name HS Subject Marks Criteria Total
1 511 SUBRATA MAHATOO.B.C.-B 374 SANSKRIT 94 468
2 656 PALLABI MAHATOO.B.C.-B 370 SANSKRIT 94 464
3 582 GOPAL DAS 357 SANSKRIT 95 452
4 266 ANITA MAJEEO.B.C.-B 354 SANSKRIT 88 442
5 521 DIPTY SINGHA 346 SANSKRIT 88 434
6 505 NISHA SAHABABU 335 SANSKRIT 84 419
7 119 MADHURI REWANIO.B.C.-B 334 SANSKRIT 83 417
8 513 MANAB ROYS.C. 318 SANSKRIT 80 398
9 523 AKASH MAHATOO.B.C.-B 316 SANSKRIT 81 397
10 735 NAYAN MAJEEO.B.C.-B 288 SANSKRIT 77 365
11 717 RAHUL GANGULI 290 SANSKRIT 74 364
12 785 SOMNATH MAHATOO.B.C.-B 355 0 355
13 185 PARBATI MAHATOO.B.C.-B 283 SANSKRIT 71 354
14 449 MRITUNJOY LAYAS.T. 282 SANSKRIT 70 352
15 767 ANIMA MAHATOO.B.C.-B 254 SANSKRIT 81 335
16 645 NAYAN MAJEEO.B.C.-B 274 SANSKRIT 60 334
17 731 BASANTA KUMBHAKARO.B.C.-B 262 SANSKRIT 70 332
18 190 SNIGDHA BANERJEE 262 SANSKRIT 70 332
19 811 ALOK MAHATOO.B.C.-B 250 SANSKRIT 61 311
20 654 SHREYA CHAKRABORTY 311 0 311
21 553 PAYEL MAHATOO.B.C.-B 237 SANSKRIT 70 307

Merit List For SC
Rank App No NameHS Best Total HS Subject Name HS Subject Marks Criteria Total
1 725 ASHA BAURI267 0 267
2 677 DINABANDHU BAURI253 0 253

Merit List For OBC-A
Rank App No NameHS Best Total HS Subject Name HS Subject Marks Criteria Total
1 391 RANI KHATUN256 0 256
2 410 BUSRA KHATUN228 0 228

Merit List For OBC-B
Rank App No NameHS Best Total HS Subject Name HS Subject Marks Criteria Total
1 694 SUDAM MAHATO226 SANSKRIT 55 281