SANTALDIH COLLEGE
Santaldih, Purulia
SANSKRIT HONOURS (Final List No. 1)

Merit List For GENERAL
Rank App No NameCast Ph BoardHS Best Total HS Subject Name HS Subject Marks Criteria Total
1 110 ANIMESH SINGHA 372 SANSKRIT 94 466
2 266 GOBINDA GARAINO.B.C.-B 361 SANSKRIT 91 452
3 22 RANJIT MANDALO.B.C.-B 357 SANSKRIT 91 448
4 81 SUTAPA MAHATOO.B.C.-B 353 SANSKRIT 91 444
5 741 PRASENJIT PAULO.B.C.-B 354 SANSKRIT 90 444
6 396 AKASH GARAINO.B.C.-B 348 SANSKRIT 88 436
7 842 SOMEN DEOGHARIA 341 SANSKRIT 85 426
8 395 DINABANDHU MAHATO 336 SANSKRIT 86 422
9 421 KETAN MAHATOO.B.C.-B 334 SANSKRIT 84 418
10 544 AYANTIKA MAHATOO.B.C.-B 329 SANSKRIT 86 415
11 547 BAPPA MONDALS.C. 329 SANSKRIT 86 415
12 154 RASMUNI MURMUS.T. 325 SANSKRIT 83 408
13 236 DEBAPRIYA MURMUS.T. 329 SANSKRIT 76 405
14 607 PURNADAS TUDUS.T. 324 SANSKRIT 80 404

Merit List For SC
Rank App No NameHS Best Total HS Subject Name HS Subject Marks Criteria Total
1 207 JOGESHWAR BAURI291 SANSKRIT 80 371
2 646 MADHUSUDAN KAIBARTA285 SANSKRIT 80 365
3 273 NILKAMAL BAURI249 SANSKRIT 74 323
4 288 CHANDANA RAJWAR196 SANSKRIT 51 247
5 211 SHYAMALI BAURI246 0 246
6 837 SUSHANTA DAS228 0 228

Merit List For ST
Rank App No NameHS Best Total HS Subject Name HS Subject Marks Criteria Total
1 130 JITENDRA MUDI309 SANSKRIT 73 382
2 867 ABHIJIT SARDAR242 0 242

Merit List For OBC-B
Rank App No NameHS Best Total HS Subject Name HS Subject Marks Criteria Total
1 821 PAYEL GORAIN317 SANSKRIT 82 399
2 338 SARASWATI KUMBHAKAR308 SANSKRIT 90 398

Merit List For GENERAL-PC
Rank App No NameHS Best Total HS Subject Name HS Subject Marks Criteria Total
1 238 ANIMA MAHATO318 SANSKRIT 76 394