SANTALDIH COLLEGE
Santaldih, Purulia
SANSKRIT HONOURS (Final List No. 2)

Merit List For GENERAL
Rank App No NameCast Ph BoardHS Best Total HS Subject Name HS Subject Marks Criteria Total
1 755 RIMA DEOGHARIA 232 SANSKRIT 62 294
2 662 ANUBHAB BANERJEE 230 SANSKRIT 57 287
3 820 A V 261 0 261
4 614 MENAKA MAHATO 203 SANSKRIT 53 256
5 537 MILI CHOWDHURY 207 0 207
6 574 ANANYA SARKAR 191 0 191
7 768 NUPUR SINGH 187 0 187
8 663 PALLABI MUKHERJEE 184 0 184