SANTALDIH COLLEGE
Santaldih, Purulia
PROVISIONAL FULL MERIT LIST of SANSKRIT HONOURS
Rank App No Name Caste Physically Challenged Board HS Best Total HS Subject Name HS Subject Marks Criteria Total
1 110 ANIMESH SINGHA GENERAL 372 SANSKRIT 94 466
2 266 GOBINDA GARAIN O.B.C.-B 361 SANSKRIT 91 452
3 22 RANJIT MANDAL O.B.C.-B 357 SANSKRIT 91 448
4 81 SUTAPA MAHATO O.B.C.-B 353 SANSKRIT 91 444
5 741 PRASENJIT PAUL O.B.C.-B 354 SANSKRIT 90 444
6 396 AKASH GARAIN O.B.C.-B 348 SANSKRIT 88 436
7 842 SOMEN DEOGHARIA GENERAL 341 SANSKRIT 85 426
8 395 DINABANDHU MAHATO GENERAL 336 SANSKRIT 86 422
9 421 KETAN MAHATO O.B.C.-B 334 SANSKRIT 84 418
10 544 AYANTIKA MAHATO O.B.C.-B 329 SANSKRIT 86 415
11 547 BAPPA MONDAL S.C. 329 SANSKRIT 86 415
12 154 RASMUNI MURMU S.T. 325 SANSKRIT 83 408
13 236 DEBAPRIYA MURMU S.T. 329 SANSKRIT 76 405
14 607 PURNADAS TUDU S.T. 324 SANSKRIT 80 404
15 821 PAYEL GORAIN O.B.C.-B 317 SANSKRIT 82 399
16 338 SARASWATI KUMBHAKAR O.B.C.-B 308 SANSKRIT 90 398
17 324 RASHMA MAHATO O.B.C.-B 313 SANSKRIT 82 395
18 238 ANIMA MAHATO O.B.C.-B Yes 318 SANSKRIT 76 394
19 553 RANARAJ GORAIN O.B.C.-B 313 SANSKRIT 80 393
20 843 AJAY KUMAR DEOGHARIA GENERAL 307 SANSKRIT 81 388
21 130 JITENDRA MUDI S.T. 309 SANSKRIT 73 382
22 112 PUJA GORAIN O.B.C.-B 288 SANSKRIT 90 378
23 398 SHIULI MAJEE O.B.C.-B 297 SANSKRIT 78 375
24 202 JEET PARAMANIK O.B.C.-B 289 SANSKRIT 83 372
25 207 JOGESHWAR BAURI S.C. 291 SANSKRIT 80 371
26 809 SIRSENDU MAHATO O.B.C.-B 295 SANSKRIT 74 369
27 646 MADHUSUDAN KAIBARTA S.C. 285 SANSKRIT 80 365
28 397 ANAMIKA MANDAL O.B.C.-B 288 SANSKRIT 77 365
29 755 MALAY MAHATO O.B.C.-B 354 354
30 644 SAMIT REWANI GENERAL 277 SANSKRIT 75 352
31 228 MANISHA MAHATO O.B.C.-B 351 351
32 158 SIMA MAHATO O.B.C.-B 266 SANSKRIT 78 344
33 682 SOMNATH MAHATO GENERAL 342 342
34 1 DEMO DAS GENERAL 340 340
35 273 NILKAMAL BAURI S.C. 249 SANSKRIT 74 323
36 191 SOUMYAJIT CHAKRABORTY GENERAL 252 SANSKRIT 70 322
37 167 SANATAN MAHATO O.B.C.-B 250 SANSKRIT 71 321
38 634 BIBEK MAHATO GENERAL 233 SANSKRIT 61 294
39 239 AMIT GORAI O.B.C.-B 234 SANSKRIT 58 292
40 786 ASIMDAS MAHATO O.B.C.-B 286 286
41 813 JANARDAN KUMBHAKAR O.B.C.-B 220 SANSKRIT 64 284
42 169 RAJAT KUMAR MAHATO O.B.C.-B 208 SANSKRIT 61 269
43 201 MUNMUN SEN O.B.C.-B 260 260
44 288 CHANDANA RAJWAR S.C. 196 SANSKRIT 51 247
45 211 SHYAMALI BAURI S.C. 246 246
46 867 ABHIJIT SARDAR S.T. 242 242
47 837 SUSHANTA DAS S.C. Yes 228 228
48 255 BASANTI BAURI S.C. 211 211