SANTALDIH COLLEGE
Santaldih, Purulia
PROVISIONAL FULL MERIT LIST of SANSKRIT MAJOR
Rank App No Name Caste Physically Challenged Board HS Best Total HS Subject Name HS Subject Marks Criteria Total
1 129 ANIMESH SINGHA GENERAL 372 SANSKRIT 94 466
2 628 SUMITA MAHATO O.B.C.-B 333 SANSKRIT 80 413
3 42 ASHTAMI MAHATO O.B.C.-B 320 SANSKRIT 70 390
4 625 DIPTI PARAMANIK O.B.C.-B 311 SANSKRIT 71 382
5 148 BARSHA GORAIN O.B.C.-B 300 SANSKRIT 81 381
6 277 PUSHPA MAHATO O.B.C.-B 283 SANSKRIT 73 356
7 596 SWAPAN MAHATO O.B.C.-B 351 351
8 766 SUBODH MAHATO O.B.C.-B 261 SANSKRIT 71 332
9 179 ANIRBAN CHATTERJEE GENERAL 252 SANSKRIT 65 317
10 576 ARCHANA MAHATO O.B.C.-B 236 SANSKRIT 57 293
11 592 GANGADHAR MAHATO O.B.C.-B 237 SANSKRIT 44 281
12 678 SANU BAURI GENERAL 212 SANSKRIT 60 272
13 105 HARIPADA BAURI S.C. 218 SANSKRIT 50 268
14 927 BIJOY BOURI GENERAL 223 SANSKRIT 44 267
15 1046 IRFAN ANSARY O.B.C.-A 210 SANSKRIT 56 266
16 831 JHARNA GORAIN O.B.C.-B 262 262
17 643 RANA PARAMANIK O.B.C.-B 208 SANSKRIT 50 258
18 574 KANKAN KUMBHAKAR GENERAL 209 SANSKRIT 46 255
19 585 SUDIP MODAK O.B.C.-B 203 SANSKRIT 51 254
20 175 NEHA MAHATO O.B.C.-B 254 254
21 999 BIKASH MUDI S.T. 199 SANSKRIT 47 246
22 533 GANGAMANI MAHATO O.B.C.-B 192 SANSKRIT 48 240
23 701 SACHIN MAHATO O.B.C.-B 180 SANSKRIT 45 225
24 765 CHAINA PARAMANIK O.B.C.-B 179 SANSKRIT 45 224
25 550 BIBEK BAURI GENERAL 182 SANSKRIT 42 224
26 1006 ARIJIT MAJEE O.B.C.-B 177 SANSKRIT 43 220
27 1053 TARUN KARMAKAR GENERAL 172 SANSKRIT 43 215
28 871 RIMPA MANDAL S.C. 207 207
29 223 PRIYANKA MAHATO O.B.C.-B 188 188
30 972 PIU PARAMANIK O.B.C.-B 181 181